Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat één op de zeven mantelzorgers de zorg voor een naaste als zwaar, zeer zwaar of zelfs overbelastend ervaart. Deze groep geeft aan dat zij gemiddeld 28 uur in de week aan de mantelzorg besteden. De overige mantelzorgers zorgen gemiddeld acht uur per week voor een ander. De cijfers komen overeen met de resultaten van een soortgelijk onderzoek in 2013.

Volgens de definitie van mantelzorg die het CBS hanteert zijn er ongeveer 2 miljoen mantelzorgers in Nederland. Mantelzorg is de zorg die iemand onbetaald geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving, wanneer die persoon gedurende 3 maanden of langer ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Iemand is ook mantelzorger wanneer hij of zij minimaal 8 uur per week aan mantelzorg besteed. De definitie is afgestemd met de GGD’s en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Mantelzorg is heel divers. Voorbeelden van mantelzorg is het doen van boodschappen, het regelen van geldzaken, het gezelschap houden, het helpen met vervoer, de persoonlijke verzorging of het huishouden, enz.

Er zijn relatief meer vrouwen dan mannen die mantelzorg verlenen, maar het gemiddeld aantal uren is gelijk tussen mannen en vrouwen. Vooral 40-plussers bieden mantelzorg, waarbij mensen in de leeftijd tussen 50 en 74 jaar, namelijk 22 procent, de grootste groep zijn. Vanaf een leeftijd van 75 jaar daalt het aandeel mantelzorgers naar 14 procent. Daarnaast bieden voornamelijk alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen en stellen zonder thuiswonende kinderen mantelzorg. Beide groepen zijn goed voor 19 procent van de mantelzorgers. Onder de paren met thuiswonende kinderen geeft 15 procent aan mantelzorg te verrichten. Met 11 procent vormen alleenstaanden de kleinste groep mantelzorgers.

Overeenkomende artikelen