Zorgverzekeraar VGZ laat voortaan het oordeel van patiënten bepalend zijn voor de kwaliteit van de zorg. Via de Zorgkaart Nederland kunnen patiënten aangeven in hoeverre ze tevreden zijn met de ontvangen zorg en de medische resultaten delen. VGZ hoopt daarmee de kwaliteit die de verzekeraar inkoopt te verbeteren.

Het delen van je ervaringen over bijvoorbeeld je vakantieverblijf via booking.com of over je taxirit met Uber is heel gewoon. Hoe meer mensen hun ervaringen delen hoe beter een beeld gevormd kan worden over het oordeel ervan. VGZ bedacht dat dit ook zo kan werken voor de zorg. De verzekeraar heeft ontdekt dat een patiënt er niet in gelooft dat een verzekeraar de kwaliteit van zorg kan bepalen. Adviezen vanuit de verzekeraar naar klanten toe omtrent kwaliteit werden daarom dan ook niet vertrouwd. De ervaringen van andere patiënten worden wél als betrouwbaar aangemerkt. Om die ervaringen te bundelen en zichtbaar te maken heeft VGZ de samenwerking gezocht met Zorgkaart Nederland, de site van Patiëntenfederatie Nederland. Op de site kunnen patiënten de bezochte zorginstellingen en behandelend artsen beoordelen en ervaringen delen.

In het Nederlandse zorgstelsel koopt de verzekeraar namens de patiënt zorg in op prijs en kwaliteit. Echter om de kwaliteit te kunnen bepalen wordt zorgverzekeraars vaak verweten teveel op de stoel van de dokter te gaan zitten. Een verzekeraar heeft eigenlijk alleen maar direct zicht op de kwaliteit via administratieve processen. Uitgaande van dat gegeven concludeert VGZ dat de kwaliteit het beste gemeten kan worden door een onafhankelijke derde partij, de patiënt. Een patiënt heeft direct en persoonlijk een relatie met de zorgverlener en kan dus beter beoordelen hoe de zorg verloopt. Natuurlijk is het lastig voor een patiënt om de technische kwaliteit van een arts te beoordelen. Toch zijn de ervaringen van patiënten zeer waardevol om te gebruiken als kwaliteitsoordeel.